კომპანიის გამოცდილება

We take pride in the expertise on many projects throughout GEORGIA.

0 y
Working experience as a full-service provider in Tower Crane industry
0
პრაქტიკული გამოცდილება კოშკურა ამწის სფეროში
0 /3
GCSG Service is consistently ranked on the top Tower crane full service provider.
0 /3
GCSG-ი მუდმივად ლიდერობს სერვისების სწრაფად მიწოდების საუკეთესო პროვაიდერთა სიაში
0 k
84,296 manpower hours worked without any loss days or incidents in 2021 - 2022
0 სთ
2021 - 2022 წლებში ყოველგვარი ინციდენტების გარეშე ვიმუშავეთ 84, 296 სამუშაო საათი.

what we do.

ჩვენი საქმიანობის სფეროა:

Important ჩვენი მომსახურების შეფასების კითხვარი – your feedback will help us to improve it. Thank you!

Explore our services:

ჩვენი მომსახურება და განსაკუთრებული შეთავაზებები:

GCSG Service is dedicated to being a partner for all of your Tower Crane needs.

Premium Service

Premium Offer

დეტალებზე დაგვიკავშირდით: 599 08 35 08

პრემიუმ მომსახურების პაკეტი

პრემიუმ მომსახურების ეს სპეციალური შეთავაზება იმ კომპანიებისთვისაა, ვისაც სურს კოშკურა ამწესთან დაკავშირებული ყველა დეტალის თუ საკითხის სრულად და სწრაფად გადაწყვეტა ერთ სივრცეში:

 • ამწის შეძენა/ქირაობა /ტრანსპორტირება
 • მონატაჟი/დემონტაჟი
 • ტექნიკური ინსპექტირება და რეგისტრაცია tacsa.gov.ge ( ამწის პასპორტი, დამიწების აქტი, ამწის მუშაობის პროექტი, გეოდეზიის დასკვნა)
 • გეგმიური და ტექნიკური ზედამხედველობა
 • ამწის სრული რესტავარაცია და რემონტი
 • ამწის შენახვა/გაყიდვა (პროექტის დასრულების შემდეგ)

Premium Service Package

This special premium service offer is for those companies that want a full and fast solution to all tower crane related details and issues:

 • Tower Crane purchase/Rental/Transportation
 • Installation/disassembly
 • Technical inspection and registration on tacsa.gov.ge (Tower Crane passport, grounding act, crane work project, survey reports)
 • Technical  supervision
 • Restoration and repair of the crane
 • Storing/selling the crane (after project completion)

Technical Service

Technical Offer

დეტალებზე დაგვიკავშირდით: 599 08 35 08

ტექნიკური მომსახურების პაკეტი

ტექნიკური მომსახურების ეს სპეციალური შეთავაზება იმ კომპანიებისთვისაა, ვინც უკვე ფლობს კოშკურა ამწეს და სამშენებლო პროექტის დასრულებამდე მის გამართულ ან უწყვეტ სამუშაო რეჟიმზეა ორიენტირებული :

 • ძრავის რემონტი/სექციებით ამაღლება
 • ტროსის შეცვლა/გადახვევა
 • მართვის პულტების რემონტი
 • მუხრუჭების/ელექტრობის რემონტი
 • მონტაჟი/დემონტაჟი/ტექნიკური დათვალიერება
 • კაუჭის შეცვლა/ურიკის რემონტი
 • ნაწილების მოძიება/გამოწერა/ გამოჩარხვა

Technical Service Package

This special technical service offer is for companies that already own a tower crane and are focused on its smooth or continuous operation until the completion of a construction project:

 • Engine repair/Installation/disassembly
 • Change/rewind the cable
 • Repair of control panels/remote-controls
 • Mast installation/Repair of brakes
 • Electrical repair/ Technical inspection
 • Change the hook/Cart repair
 • Parts subscription /Interruption

Free Consultation

Free Consulting

დეტალებზე დაგვიკავშირდით: 599 100 005

უფასო კონსულტაცია

ჩვენ გავუწევთ, კოშკურა ამწესთან დაკავშირებულ ნებისმიერ საკითხზე  უფასო კონსულტაციას დეველოპერებს და სამშენებლო კომპანიებს. კონსულტაციის პროცესი მოიცავს მათი პროექტების დეტალურ გაცნობას და სწორი გადაწყვეტილებების გაზიარებას:

 • კოშკურა ამწის შეძენა: მოდელის და მახასიათებლების სწორად განსაზღვრა
 • კოშკურა ამწის ნაწილები: მოდელის განსაზღვრა და ნაწილების მოძიება/გამოწერა/მიქირავება
 • კოშკურა ამწის სამართავი პულტების:  მოდელის განსაზღვრა და მიქირავება/შეკეთება/გამოწერა
 • კოშკურა ამწის სამუშაო დოკუმენტები:  Tacsa.gov.ge-ზე რეგისტრაცია
 • მომსახურების ფასები და შეთავაზებები

Free Consultation

We will provide free consultation to developers and construction companies on any issue related to the tower crane. The consultation process includes getting to know their projects in detail and sharing the right solutions:

 • Tower Crane purchasing process: determining the model, correctly determining the characteristics, load capacity, height…
 • Tower Crane Parts: Identify Model and Find/Subscribe/Disable/Rent Parts
 • Tower Crane Control Panels and radio remote controls: Model Identification and Rental/Repair/Renewal
 • Tower Crane working documents: list of documents required for registration at Tacsa.gov.ge
 • Service details with prices and best offers

ამწის ნაწილები და დეტალები

გთავაზობთ, კოშკურა ამწის მოდელების ნაწილებს, სექციებს და სხვადასხვა ტექნიკურ დეტალებს. ასევე შეგვიძლია დახმარება გაგიწიოთ ნაწილების მოძიებაში სანდო პარტნიორებთან.

ნაწილები:
 • სექციები
 • რადიო პულტი
 • კაუჭი
 • ტროსი

Tower Crane Parts and Details

We offer parts, sections and various technical details of tower crane models. We can also help you find or order parts from our trusted partners.

Parts:
 • Mast
 • Anchors
 • Hook
 • Steel rope
 • Remote control

კოშკურა ამწის მუშაობის პროეტირება

გთავაზობთ, ამწის მუშაობის პროეტის შექმნას და ყველა ტექნიკური დოკუმეტაციით უზუნველყოფას:

დოკუმენტები:
 • ამწის მუშაობის პროექტი
 • ამწის პასპორტი
 • დამიწების აქტი
 • გეოდეზიის დასკვნა

Projection of Tower Crane Operation

Creation of Tower Crane operation projects and provision of all technical documentation:

Documents:
 • Crane work project
 • Crane passport
 • Grounding act
 • Conclusion of geodesy

ავტო ამწით მომსახურება

გთავაზობთ, ავტო ამწით მომსახურებას ნებისმიერ ლოკაციაზე და ნებისმიერი ტონაჟობის ტვირთზე.

ტვირთამწეობა:
 • 100 ტ
 • 200 ტ
 • 300 ტ
 • 400 ტ

Auto Crane Service

We offer auto crane services at any location and for any lifting capacity.

Lifting Capacity:
 • 100 T
 • 200 T
 • 300 T
 • 400 T

Industry Ranking

0 th
მშენებლობაში კოშკურა ამწის სრული მომსახურება
0 th
უმსხვილესი ავტო ამწის კონტრაქტორი
0 th
კოშკურა ამწის წამყავნი დილერი
0 th
ურთულეს ლოკაციებზე საქმის უნაკლოდ შესრულება

environmental health and safety.

გარემოს დაცვა და უსაფრთხოება

ჩვენ ვზრუნავთ უსაფრთხო და სტაბილური სამუშაო გარემოს შექმნაზე

 • more than just words / სიტყვებზე მეტი

  In 2021 – 2022, we worked 84,296 working hours without any incidents or interruptions. Creating a safe environment and following safety standards is essential in our  field.

  2021 – 2022 წლებში ყოველგვარი ინციდენტების და შეფერხებების გარეშე ვიმუშავეთ 84, 296 სამუშაო საათი. ჩვენს სფეროში უსაფრთხო გარემოს შექმნა და უსაფრთხოების სტანდარტების სრული დაცვა აუცილებელია.

 • safety are a top priority/უსაფრთხოება უმთავრესი პრიორიტეტია

  It’s the most important thing we do every day for our tradesmen and specialty subcontractors – to make sure they go home safely to their families every night.

  სამუშაო პროცესში, ჩვენ თანამშრომლებისთვის და ქვეკონტრაქტორებისთვის ვქმნით უსაფრთხო გარემოს და ვითხოვთ მათგან უსაფრთხოების სტანდარტების პატივისცემას.

 •  partnership / პარტნიორობა

  We monitor news in security issues both at the legislative level and reports of organisations working in this field. We are starting to share EU standards in terms of labor safety.

  ჩვენ ვეცნობით უსაფრთოების საკითხებში სიახლეებს როგორც საკანონმდებლო დონეზე ასევე ამ სფეროში მომუშავე ორგანიზაციების ანგარიშებს. ვიწყებთ შრომითი უსაფრთხოების კუთხით გავიზიაროთ ევროკავშირის სტანდარტები ასოცირების ხელშეკრულების გათვალისწინებით.

We have one mission to be the Best Builder Company in US. Find out more

Partnership / თანამშრომლობა

 • alis-e1649842972967
 • sin
 • anagi-e1649839404420
 • domus-248x300-1-e1649841842116
 • larkia-1
 • baumaister-e1649843254337
 • vila-e1649840802494
 • insi-e1649843780916
 • Screen-Shot-2021-12-03-at-12.17.43-e1649843495593
 • dani